Statens vegvesen har opp gjennom årene hatt ansvar for innhenting og presentasjon av ferjestatistikk basert på ferjeselskapenes rapporter. Oppsummert ferjestatistikk har blitt presentert i form av årbøker på papir og siste årene både som bøker på papir og som pdf-filer. Fra 1988 ble datainnsamlingen gjort digitalt inn til en database kalt Ferjedatabanken, med oppgradering i 2007 og i 2019. Siste utgivelse i av årsrapport i bokform var i 2018. Fra og med ny versjon av Ferjedatabanken i 2019 er alt statistikkuttrekk basert på rapporter i Ferjedatabanken på adressen www.ferjedatabanken.no. Det er tatt vare på ferjestatistikkbøker fra og med 1967 til og med 2018, med unntak av årene 1970, 1971 og 1972 som mangler. Skulle noen komme over ferjestatistikk for årene som mangler, så er vi interessert i å få lagt disse til i samlingen.

Nye registreringer