Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnskau, Torkel
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-01-14T11:06:48Z
dc.date.available2021-01-14T11:06:48Z
dc.date.issued2017-06-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2722996
dc.description.abstractStatens vegvesen har ønsket en gjennomgang av status i Oslo når det gjelder omfanget og utviklingen i sykkelbruk, og ulykker og skader blant syklister. Bakgrunnen er blant annet en registrert økning i antall hardt skadd/drepte trafikanter i Oslo i den offisielle politirapporterte skadestatistikken fra 2012 fram til 2015, med påfølgende fall fra 2015 til 2016. I Oslo gjennomførte Oslo legevakt en egen nokså omfattende datainnsamling over alle syklistskader som kom til behandling i 2014. Dette materialet dekker over 2000 skadetilfeller. Samtidig ble det gjennomført en landsomfattende reisevaneundersøkelse i 2013/14 med drøyt 4000 respondenter fra Oslo. Blant respondentene fra Oslo var det 559 i RVU som oppga at de hadde syklet på registreringsdagen. Det betyr at RVU kan være et godt grunnlag for å estimere omfanget av syklingen i Oslo i 2013/14, og sammen med skadetall fra Oslo legevakt kan man beregne risikotall for syklister i Oslo i 2013/14. Dette har vært gjort i et tidligere BEST-prosjekt for Statens vegvesen (Bjørnskau & Ingebrigtsen 2015). Dette innebærer at vi har et godt grunnlag i 2013/14 for å studere utviklingen videre når det gjelder omfanget av sykling og av skader i Oslo. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i skadenivået og risikonivået for syklister i Oslo i 2013/14 basert på risikoberegninger med data fra RVU i Oslo og fra Oslo legevakts skaderegistreringer i 2014.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.relation.ispartofseriesArbeidsdokument;51154
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSykkel i Oslo – eksponering, ulykker og risikoen_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.rights.holderTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber17en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal