Show simple item record

dc.contributor.authorBørrud, Elin
dc.contributor.authorUteng, Tanu Priya
dc.contributor.authorMyrberg, Grethe
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-01-14T10:55:21Z
dc.date.available2021-01-14T10:55:21Z
dc.date.issued2013-11-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2722990
dc.description.abstractI Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 er det en målsetning at økningen i persontrafikken i de store byene i Norge i hovedsak skal tas av gående og syklende. Dette har skapt bekymring da det er lett å tenke at de myke trafikantene er en spesielt utsatt gruppe i trafikken og at økt eksponering vil bety økt antall ulykker. Teorien om Safety In Numbers – SIN - gir et mer nyansert bilde av denne sammenhengen, der undersøkelser tyder på at når antall gående og syklende i trafikken øker, vil risikoen per trafikant avta. Som en del av etatsprogrammet BEST – BEdre Sikkerhet i Trafikken - sendte Vegdirektoratet i august 2013 ut en forespørsel om en litteraturstudie om SIN: Vi ønsker gjennom en litteraturstudie å få utarbeidet en oversikt over tilgjengelig kunnskap om SIN. Studien bør omfatte både det teoretiske grunnlaget for ideen og eventuelle praktiske erfaringer og omfatte vurderinger av kildenes kvalitet. Vi ber om at det ut fra dette skal kunne utledes en konklusjon om effekten av SIN under ulike rammebetingelser.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherRambøllen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSafety in numbers -Litteraturstudie - Rambøll 2013en_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderRambøllen_US
dc.source.pagenumber35en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal