Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNjå, Ove
dc.contributor.authorBjelland, Henrik
dc.contributor.authorBraut, Geir Sverre
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-01-12T12:48:31Z
dc.date.available2021-01-12T12:48:31Z
dc.date.issued2015-02
dc.identifier.isbn978-82-490-0849-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2722562
dc.description.abstractEn stor andel av trafikken og ulykkene på norske veger er arbeidsrelatert. Dette betyr at det kan ligge et sikkerhetspotensiale i å engasjere virksomheter til å inkludere trafikksikkerhet som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Dette er også anerkjent internasjonalt, og det er utviklet en internasjonal standard, NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet, som har til hensikt å være et verktøy for å forsterke trafikksikkerheten. Vegvesenet ønsker å utfordre problemstillingen om hvorvidt NS-ISO 39001 kan påvirke ulykkesforekomst i vegtrafikken fremover. Er denne normen et effektivt trafikksikkerhetstiltak og hvordan kan denne effekten uttrykkes? I prosjektet har vi tatt utgangspunkt i problemstillingen: Hvilket potensial har NS-ISO 39001 som trafikksikkerhetstiltak i Norge? Med potensial mener vi endringer i vegtrafikken som vil kunne medføre redusert antall ulykker på kort og lang sikt. Innenfor rammene av prosjektet har vi avgrenset arbeidet til enkle case-studier av virksomheter og en spørreskjemaundersøkelse. Målet har vært å kunne utarbeide anbefalinger til hvordan Statens vegvesen med sine samarbeidspartnere på trafikksikkerhetsområdet kan stimulere virksomheter, som også inkluderer andre enn tradisjonelle transportbedrifter, til å integrere trafikksikkerhet i sitt styringssystem. Vi bruker ofte begrepet implementering som betyr at standarden får en reell betydning i virksomheten som tar den i bruk.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherIRIS Samfunnsforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesIRIS rapport;2015/003
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleTrafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001en_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderIRIS Samfunnsforskningen_US
dc.source.pagenumber74en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal