Show simple item record

dc.contributor.authorLindseth, Marit S.
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-12-08T12:03:03Z
dc.date.available2020-12-08T12:03:03Z
dc.date.issued2017-10-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2712391
dc.description.abstractForholdene for gående og syklister i et bysentrum er interessant å undersøke med tanke på nasjonale og lokale målsettinger om å øke andelen av disse trafikantgruppene. Hva skal til for å legge forholdene til rette for å gjøre det attraktivt å gå og sykle til og gjennom sentrum? Hvordan skape trafikksikre løsninger som gjør at en økning av myke trafikanter ikke slår uheldig ut på ulykkesstatistikken? En viktig problemstilling er hvordan man legger grunnlaget for en «Safety in numbers» - effekt» ved å øke antall syklister og gående i flere av bygatene. En annen utfordring er hva som vil være forutsetningene for å kunne forby sykling på fortau og i gågater for å minske konfliktnivået mellom syklister og gående i fremtiden. Dette prosjektet går ut på å utvikle en metodikk for å kartlegge forholdene for gående og syklister i et bysentrum med tanke på å skape et trafikksikkert og attraktivt trafikksystem. Vi har valgt ut Midtbyen i Trondheim som case for å teste ut metodikken.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorconsulten_US
dc.relation.ispartofseriesNorconsult rapport;;V01 00B
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSyklingen_US
dc.subjectGåingen_US
dc.subjectBysentrumen_US
dc.subjectBESTen_US
dc.subjectKartleggingen_US
dc.subjectCasestudieen_US
dc.subjectTrondheimen_US
dc.titleForslag til metodikk for å kartlegge forholdene for syklister og gående i et bysentrumen_US
dc.title.alternativeCasestudie: Midtbyen i Trondheim - Del 1:Prosessrapporten_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderNorconsulten_US
dc.source.pagenumber100en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal