Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Ole Jørgen
dc.contributor.authorFyhri, Aslak
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-12-07T11:18:13Z
dc.date.available2020-12-07T11:18:13Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.isbn978-82-480-2130-8
dc.identifier.issn0808-1190
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2712143
dc.description.abstractElsykkelsalget har økt kraftig i Norge i de siste årene. Denne rapporten undersøker om dette vil medføre en økt risiko for sykkelulykker, og hva som er risikofaktorer for elsykler. Noen utenlandske studier har pekt på at elsykler har høyere fart, og høyere risiko, særlig for eldre og for kvinner, men flertallet av studiene finner ingen økt risiko for elsykler. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant 6237 personer i 9 norske byer om sykkelbruk og om man har hatt uhell med sykkel, samt en oppfølgingsundersøkelse blant 390 respondenter som hadde hatt et uhell med sykkel. Resultatene fra undersøkelsen tyder ikke på at elsykler har en høyere ulykkesrisiko enn øvrige sykler. Kvinner, særlig eldre, var overrepresenterte i elsykkeluhellene, men dette kan skyldes økt sykkelbruk, så vi kan ikke konkludere at de har høyere risiko. Det var flere balanserelaterte uhell blant elsyklister. Konklusjon: risikoen for syklister vil ikke øke som følge av flere elsykler.en_US
dc.description.abstractSales of e-bikes have increased in recent years. This report investigates whether this will lead to an increased risk of bicycle accidents, and what are the risk factors for e-bikes. Some international studies have suggested that e-bikes have higher speed and higher risk, especially for elderly and for women, but the majority of studies do not find any increased risk of e-bikes. We conducted a survey of 6237 people in 9 Norwegian cities about cycling and bicycle accidents, as well as a follow-up survey of 390 respondents who had a bicycle accident. The results of the survey do not indicate that e-bikes have a higher accident risk than other bicycles. Women, especially the elderly, were overrepresented in e-bike accidents, but this may be related to exposure. There were more balancerelated accidents among e-bike users. To conclude: the risk for cyclists will not increase because of increased ebike sales.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;1625/2018
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectElsykleren_US
dc.subjectRisikoen_US
dc.subjectUlykkeren_US
dc.subjectFoUen_US
dc.subjectBESTen_US
dc.titleMiniscenario: Økt omfang av elsykleren_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTØIen_US
dc.source.pagenumber56en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal