Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEidset, Idar
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-12T11:00:29Z
dc.date.available2020-11-12T11:00:29Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687561
dc.description.abstractBergen kommune gikk høsten 2008 ut med et tilbud til de ansatte i 40 bedrifter i områdene Sentrum, Bergensdalen, Sandsli og Kokstad om å delta i kampanjen ”Jeg reiser smart”. Forutsetningen for å delta var at en brukte bil 3 dager eller mer i uken for å komme seg til/fra jobb. Disse ble oppfordret til å velge en alternativ reisemåte for jobbreisen i en måned. En kunne velge om en ville gå, sykle eller reise kollektivt istedenfor å kjøre bil. De som meldte seg på kunne velge om de ville motta gratis busskort en måned, eller gang/sykkelutstyr til en verdi av 600 kr. Disse forpliktet seg da til å benytte det valgte reisealternativet minst 10 dager i løpet av den måneden kampanjen varte. Kampanjeperioden strakte seg fra 22. september – 31. oktober. I begynnelsen av desember fikk Respons Analyse i oppdrag å gjennomføre en begrenset undersøkelse blant 200 deltakere, for å gi en første evaluering av effekten av kampanjen. Etter en drøy ukes intervjuing, ble formålet endret til å forsøke å intervjue så mange som mulig av deltakerne. Dette gjorde at vi utvidet intervjuperioden til også å gjelde store deler av januar. Vi klarte å intervjue til sammen 500 av de som hadde deltatt, altså 55,5 % av alle som hadde meldt seg på innen fristen for deltakelse. Formålet med evalueringen var først og fremst å kartlegge effekten av kampanjen, både i selve kampanjeperioden, og i tiden etter at kampanjen var over. I tillegg hadde vi spørsmål om hvordan man så for seg transportmiddelbruken i det kommende året. Nedenfor presenterer vi resultatene fra undersøkelsen.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherRespons Analyse ASen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMiljøvennlig bytransporten_US
dc.subjectBergen kommuneen_US
dc.subjectJeg reiser smarten_US
dc.subjectKampanjeen_US
dc.subjectFoUen_US
dc.titleEvaluering av ”Jeg reiser smart”- kampanjenen_US
dc.title.alternativeSpørreundersøkelse blant deltakere i kampanjenen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderRespons Analyse ASen_US
dc.source.pagenumber42en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Miljøvennlig bytransport - FoU-program (2007-2011) [22]
    Målet med FoU-programmet var å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og i samfunnet som helhet, og på den måten bidra til mer miljøvennlig transport i byer og tettsteder.

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal