Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAssum, Terje
dc.contributor.authorBjørnskau, Torkel
dc.contributor.authorEriksson, Louise
dc.contributor.authorHrelje, Robert
dc.contributor.authorNyberg, Jonna
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-04T10:39:53Z
dc.date.available2020-11-04T10:39:53Z
dc.date.issued2010-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686340
dc.description.abstractNye ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak som kan brukes til å registrere og regulere uønsket atferd i trafikken, har et stort potensial for å øke trafikksikkerheten. Men de kan komme i konflikt med personvernet. Streknings-ATK og EDR har klare implikasjoner for personvernet, og ISA kan ha det om data fra ISA-systemet lagres. Konsekvensene for personvernet er tolket ulikt i Norge og Sverige. Prøvedrift med streknings-ATK på flere strekninger er startet opp i Norge, men i Sverige er dette ikke aktuelt pga. hensynet til personvern. I begge land installeres ISA i offentlige tjenestebiler. EDR har fått liten oppmerksomhet i begge land. Bileierne er overveiende positive til både streknings-ATK og ISA. Jo større forståelsen for at fart er en risikofaktor, desto større er aksepten for slike fartsregulerende tiltak. Bileierne er mest skeptiske til atferdsregistratorer som i dag er lite kjent. Atferdsregistratorer, som ”event data recorder” eller ”black box”, er imidlertid i ferd med å bli svært vanlige i moderne biler – og stadig mer data fra kjøretøyene lagres. Bileiere bør derfor i større grad få informasjon om dette og tilgang til de data som registreres.en_US
dc.description.abstractNew ITS-based road safety measures that control and enforce traffic rules can greatly improve road safety. A downside is their potential threat to personal privacy. Section control – the registration of average speeds over road sections – and event data recorders (EDR) have direct implications for privacy, as do intelligent speed adaptation (ISA) systems which store data. Norwegian and Swedish authorities differ in the way they have dealt with the privacy implications of section control. In Norway the system has been implemented on trial sections whereas in Sweden section control will not be implemented. However, both countries have installed ISA in the company cars of the national road administrations. EDR has attracted relatively little attention in either country. Car owners are by and large positive towards both section control and ISA, and acceptability increases if speed is viewed as a risk factor. Car owners are more sceptical about EDRs (“black boxes”), which are becoming more and more common in modern cars. The amount of data stored in EDR units is also increasing. Car owners should be kept better informed about this and be given access rights to any data registered.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;1097/2010
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAksepten_US
dc.subjectBeslutningsprosessen_US
dc.subjectPersonvernen_US
dc.subjectFoU-programen_US
dc.subjectTrafikksikkerheten_US
dc.titlePersonvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltaken_US
dc.title.alternativeEn studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)en_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber120en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Personvern og trafikk - FoU-program (2007-2010) [5]
    Bakgrunn for prosjektet var konflikten som kan oppstå mellom ønsket om å drive et effektivt trafikksikkerhetsarbeid eller trafikkavviklingsarbeid og ønsket om et effektivt personvern.

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal