• RSI-projektet, Volvo Cars bidrag 

      Israelsson, Erik (Report, 2015-06)
      Volvo Cars arbete har genomförts i två parallella externt (del-)finansierade projekt med tydliga synergier. Den större delen av arbetet (>50%) har finansierats av Volvo Cars egna FU-budget (förutveckling). Volvo Cars ...