Programmets hovedmål var å se hvordan intelligente transportsystemer kunne understøtte Statens vegvesens fire hovedmålsettinger; fremkommelighet, miljø, tilgjengelighet for alle og trafikksikkerhet. For å oppnå dette måtte programmet ha en utadrettet profil. Programmet har også hatt som mål å være en pådriver i nasjonal forskning rundt ITS. Dette gjøres gjennom langsiktige relasjoner med forsknings- og undervisningsmiljøer. Videre var det avgjørende at programmet til enhver tid hadde fokus på den internasjonale forskningsfronten innen ITS.

Recent Submissions

 • RSI-projektet, Volvo Cars bidrag 

  Israelsson, Erik (Report, 2015-06)
  Volvo Cars arbete har genomförts i två parallella externt (del-)finansierade projekt med tydliga synergier. Den större delen av arbetet (>50%) har finansierats av Volvo Cars egna FU-budget (förutveckling). Volvo Cars ...
 • Evaluation Outcome Report 

  Seter, Hanne; Arnesen, Petter (NordicWAy;2017/M30_NO4, Report, 2017-12)
 • Analyzing automatically captured traffic sign data from the Vionice system 

  Dahl, Erlend; Kroksæter, Anders (SINTEF rapport;2017:00096, Report, 2017-05)
  The Finnish startup company Vionice has developed a system for automatically capturing data about road signs. The system uses mobile phones with camera and GPS placed in the windscreen of NPRA vehicles, and computer vision ...
 • Using C-ITS on road status information in winter maintenance operations 

  Lervåg, Lone-Eirin; Levin, Tomas; Storsæter, Ane Dalsnes (Student paper, others, 2016-06)
  This paper presents a Norwegian pilot on the use of a cooperative ITS (C-ITS) service for road status information data in winter maintenance operations. Approximately 500 ordinary production Volvo vehicles are used as a ...
 • Standardized messages in C-ITS - The CAN and DENM standards 

  Skjermo, Jo; Dahl, Erlend; Foss, Trond (Report, 2016-04)
  This memo summarizes the Cooperative Awareness Message (CAM) and Decentralized Environmental Notification Message (DENM) message format for C-ITS. CAM and DENM are standardized by ETSI in ETSI EN 302 637-2 (v.1.3.2 used ...