• Evaluation Outcome Report 

   Seter, Hanne; Arnesen, Petter (NordicWAy;2017/M30_NO4, Report, 2017-12)
  • RSI-projektet, Volvo Cars bidrag 

   Israelsson, Erik (Report, 2015-06)
   Volvo Cars arbete har genomförts i två parallella externt (del-)finansierade projekt med tydliga synergier. Den större delen av arbetet (>50%) har finansierats av Volvo Cars egna FU-budget (förutveckling). Volvo Cars ...