• Analyse av syklistskader i Oslo: rapporteringsgrad, helsekonsekvenser og sammenligning med svenske data 

   Elvik, Rune (Arbeidsdokument;51134, Working paper, 2017-05-18)
   Som del av BEST-programmet gjennomførte Oslo legevakt i 2014 en registrering av syklistskader i Oslo. Alle skadde syklister som oppsøkte legevakten for behandling, samt skadde syklister som ble fraktet direkte til sykehus, ...
  • Kategorisering av gående og syklende 

   Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;50532, Working paper, 2014-02-09)
   Det er en politisk målsetting at økt trafikk i byområder skal skje gjennom sykling, gåing og kollektive transportmidler. For å møte en forventet og ønsket trafikkvekst blant fotgjengere og syklister og samtidig unngå flere ...
  • Litteraturstudie - Safety in numbers - TØI 2013 

   Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;50428, Working paper, 2013-12-20)
   Det er en politisk målsetting at økt trafikk i byområder skal skje gjennom sykling, gåing og kollektive transportmidler. For å møte en forventet og ønsket trafikkvekst blant fotgjengere og syklister og samtidig unngå flere ...
  • Sykkel i Oslo – eksponering, ulykker og risiko 

   Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;51154, Working paper, 2017-06-20)
   Statens vegvesen har ønsket en gjennomgang av status i Oslo når det gjelder omfanget og utviklingen i sykkelbruk, og ulykker og skader blant syklister. Bakgrunnen er blant annet en registrert økning i antall hardt skadd/drepte ...