• Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 1 

   Hagman, Rolf; H. Amundsen, Astrid (Tøi rapport;1259/2013, Report, 2013-04)
   I flere av Norges største byer overskrides grenseverdiene for NO2. Kjøretøy med dieselmotorer har vist seg å slippe ut betydelig større mengder NOx og NO2 i virkelig trafikk enn ved typegodkjenning. Euro 6/VI med betydelig ...
  • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 2 

   Hagman, Rolf; H. Amundsen, Astrid (Tøi rapport;1291/2013, Report, 2013-12)
   Erfaringsmessig har nye kjøretøy ofte betydelig høyere avgassutslipp i virkelig trafikk enn hva som fremgår av typegodkjenningsverdiene. Kjøretøy med Euro 6/VI teknologi viser seg i henhold til de gjennomførte testene å ...
  • Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover? - Avgassmålinger Euro 6/VI - status 2015 

   Hagman, Rolf; Weber, Christian; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1407/2015, Report, 2015-03)
   Luften i flere store norske byer oppfyller ikke forurensningsforskriftens grenseverdier for luftkvalitet. Norge er av EFTAs overvåkningsorgan ESA anklaget for høye konsentrasjoner av NO2 og for mangelfulle tiltak eller ...
  • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 3 

   Weber, Christian; Hagman, Rolf; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1405/2015, Report, 2015-06)
   Utslipp fra seks bybusser og to lastebiler med Euro VI-motor samt to diesel- og to bensinbiler (Euro 6) er testet. Resultatene tilsier så langt at bybusser og tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi har oppnådd kraftig reduserte ...
  • Fornybare drivstoffer – Fornybar diesel: HVO 

   Weber, Christian; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1475/2016, Report, 2016-03)
   HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) har den fordelen at den kan blandes inn i fossil diesel i ulike andeler, og at dagens infrastruktur for fossil diesel kan benyttes. Hvor stor klimapåvirkningen av HVO er, vil være avhengig ...
  • Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users 

   Figenbaum, Erik; Kolbenstvedt, Marika (TØI rapport;1492/2016, Report, 2016-06)
   En spørreundersøkelse ble gjennomført blant bileiere, for å finne ut hvem elbil- og ladbar hybridbileiere er, hvordan bilene brukes, hvorfor de kjøpes, hvordan teknologien vurderes, sammenlignet med bensin- og dieselbileiere. ...
  • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI-teknologi - Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2015 

   Weber, Christian; H. Amundsen, Astrid (TØI rapport;1506/2016, Report, 2016-08)
   Rapporten presenterer resultater fra utslippsmålinger av personbiler og bybusser. Funnene for bybussene bekrefter tidlige resultater: Utslipp som gir opphav til lokal luftforurensing, som NOx og PM, er lave for tunge ...
  • Busser, Euro VI og avgassutslipp - Status 2016/2017 

   Hagman, Rolf (TØI rapport;1540/2016, Report, 2016-12)
   Tester av busser med Euro VI-dieselmotorer viser ved normale temperaturer meget lave nivåer når det gjelder utslipp av lokalt forurensende avgasser. En pilotstudie med tre dieselbusser viser at det blir utfordringer med ...
  • Utslipp fra personbiler med bensin-direkteinnsprøytning - Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2016 

   Weber, Christian (TØI rapport;1541/2016, Report, 2016-12)
   Rapporten presenterer resultater fra utslippsmålinger av personbiler med GDI-motor. Rapporten bekrefter at bensinbiler slipper ut mer CO2 enn dieselbiler, men dieselbilens forsprang minker: Ved +23 °C slipper bensinbilene ...
  • Experimental testing of Plug-in Hybrid Vehicles CO2-emission, energy consumption and local pollution 

   Figenbaum, Erik; Weber, Christian (TØI rapport;1539/2016, Report, 2017-04)
   To ladbare hybridbiler ble testet i et avgass-laboratorium ved 23°C og ved -7°C, i en rekke ulike kjøresykluser og brukervalgbare kjøremoduser, for å avdekke CO2-utslipp, energiforbruk og utslipp av lokalt forurensende ...