Show simple item record

dc.contributor.authorSaltnes, Tor Erik
dc.contributor.authorRagnar, Evensen
dc.contributor.authorGranden, Marte
dc.contributor.authorHolen, Åsmund
dc.contributor.authorJohansen, Johnny M.
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-12-16T20:51:44Z
dc.date.available2019-12-16T20:51:44Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633498
dc.descriptionDenne rapporten gir en kunnskapsoversikt knyttet til drift og vedlikehold for gående og syklende rundt temaene: måling av dekkekvalitet, kjennetegn på en god gang- og sykkelveg i et driftsperspektiv, og hvilke muligheter ny teknologi kan gi for kostnadseffektivisering av drift og vedlikehold.nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne deloppgaven er å finne ut hvordan en kan måle dekketilstand på gang- og sykkelveger (g/s-veger) om sommeren. Som grunnlag for denne vurderingen inngår en kartlegging av hvilke krav som stillestil dekketilstand, innsamling av erfaringer med tidligere utførte registreringer i Norge samt et internasjonalt søk for å kartlegge metoder og utstyr som benyttes andre steder. Oppgaven er begrenset til å gjelde dekketypene asfalt, belegningsstein, betongheller, gatestein og plater av naturstein. G/s-veger med grusdekke inngår derfor ikke. Dekketilstand brukes som et begrep som beskriver den konkrete tilstanden dekket er i til enhver tid (mht. spor, jevnhet, skader, tverrfall m.m.). Dekkestandard benyttes som begrep for det eller de krav som stilles til dekketilstanden, ofte gitt som den dekketilstanden som skal utløse et vedlikeholdstiltak. På basis av gjennomgang av norsk og internasjonal praksis for måling av dekketilstand på g/s-veger samt overordnede vurderinger av hvilke dekkeforhold som gående og syklende angir som viktige, er det valgt å fokusere på følgende aktiviteter for registrering av tilstand: - Visuelle inspeksjoner av overordnet dekketilstand - Skaderegistrering - Måling av jevnhet og nivåforskjeller - Måling av friksjonnb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;VN PT – 20776
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectMålingernb_NO
dc.subjectDekkvalitetnb_NO
dc.subjectG/s-vegernb_NO
dc.subjectDriftnb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.subjectGåendenb_NO
dc.subjectSyklendenb_NO
dc.subjectTilstandnb_NO
dc.subjectDekkvalitetnb_NO
dc.titleBEVEGELSE : Kunnskapsoversikt : Drift og vedlikehold for gående og syklendenb_NO
dc.title.alternativeMåling av dekkekvalitet/tilstand på g/s-vegernb_NO
dc.title.alternativeKjennetegn på god g/s-veg i et driftsperspektivnb_NO
dc.title.alternativeKostnadseffektiv drift vha ny teknologinb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber139nb_NO
dc.relation.projectViaNova Plan og Trafikk AS: VN PT 20776nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal