• BEVEGELSE : Kunnskapsoversikt : Drift og vedlikehold for gående og syklende 

      Saltnes, Tor Erik; Ragnar, Evensen; Granden, Marte; Holen, Åsmund; Johansen, Johnny M. (Oppdragsrapport;VN PT – 20776, Report, 2017-12)
      Hensikten med denne deloppgaven er å finne ut hvordan en kan måle dekketilstand på gang- og sykkelveger (g/s-veger) om sommeren. Som grunnlag for denne vurderingen inngår en kartlegging av hvilke krav som stillestil ...