Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBuvik, Harald
dc.contributor.authorAmundsen, Finn Harald
dc.contributor.authorFransplass, Henning
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-12-12T19:45:03Z
dc.date.available2019-12-12T19:45:03Z
dc.date.issued2012-08
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633045
dc.descriptionSikkerhet i vegtunneler vil i stor grad handle om risiko for at hendelser inntreffer og eventuelt omfang av slike hendelser. Statistisk sett er vegtunneler en av de sikreste delene av vegnettet. Erfaringsmessig er det svært få alvorlige hendelser som har inntruffet. På tross av dette er det selvsagt viktig å gjøre optimale tekniske og organisasjonsmessige tiltak som nettopp ivaretar denne sikkerheten.nb_NO
dc.description.abstractRapporten tar for seg forslag til strategier for økt trafikkantsikkerhet og brannsikkerhet i vegtunneler.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;161
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectEtatsprogramnb_NO
dc.subjectModerne vegtunnelernb_NO
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectStrateginb_NO
dc.subjectSikkerhetnb_NO
dc.titleEtatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011: Strategi trafikkantsikkerhet og brannsikkerhet i vegtunnelernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.relation.projectFou prosjekt 602182nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal