FoU-programmet Moderne vegtunneler ble startet etter flere hendelser i både europeiske og norske tunneler de siste tiårene, samt føringene i bransjerapporten Tunnelsikkerhet (juni 2007) og Agendarapporten (okt. 2007). De siste 30 årene har det vært en omfattende utvikling i Norges tunnelvirksomhet, og mange rammeforhold har endret seg. FoU-programmet Moderne vegtunneler har gitt forslag til svar på hvordan vi skal planlegge, bygge, vedlikeholde og oppgradere tunneler, samt når man skal velge tunnel fremfor andre løsninger

Nye registreringer