Målet med FoU-programmet er å utvikle og ta i bruk et analytisk dimensjoneringssystem for dekkekonstruksjoner. Dette verktøyet skal tilpasses norske forhold og byggemetoder slik at livsløpskostnader og miljøeffekter blir tatt hensyn til ved planlegging og optimalisering av vegkonstruksjoner. Hovedleveransen fra FoU-programmet vil være et nytt dimensjoneringssystem (dataverktøy) og en dimensjoneringspraksis der en har større fleksibilitet og mulighet til å dokumentere konsekvenser av ulik valg av standard. VegDim skal gi 1. Bedre systemer for planlegging og forvaltning av vegnettet, 2. Redusert miljøbelastning: reduksjon i energiforbruk og klimagassutslipp ved bygging og vedlikehold av veger og 3. Økt kunnskap og kompetanse innen vegteknologi.

Recent Submissions

 • Gevinstrealisering 

  Johansen, Johnny M; Ødegård, Ingvild; Evensen, Ragnar (Report, 2020-01-11)
  Rapporten dokumenterer resultatet fra vurdering av gevinster ved implementering av system (ERAPave) for analytisk (mekanistisk-empirisk) dimensjonering av vegoverbygning i Norge, sett opp mot dagens empiriske system som ...
 • Analytisk dimensjonering av vegkonstruksjoner : Evaluering og valg av system for norske forhold 

  Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;524, Report, 2019-12)
  FoU programmet VegDim (2018 – 2022) har som hovedmål å velge, tilpasse til norske forhold og ta i bruk et eksisterende mekanistisk – empirisk (analytisk) dimensjoneringssystem for vegkonstruksjoner. Moderne mekanistisk – ...
 • Plate load testing : Effects of in situ conditions, test procedure and calculation method 

  Andresdottir, Herbjörg (Master thesis, 2019-06)
  The plate load test is a widely used and important test method to determine the bearing capacity of unbound granular materials in the superstructure of a road. The test is based in Boussinesq’s formula, which makes general ...
 • Calibration and development of a numerical method for frost protection 

  Koa, Iris Kristin (Master thesis, 2019-06)
  Frost heave and spring thaw can be critical contributors to pavement deterioration in seasonal frost regions. Several numerical programs are available to predict frost penetration depth, but the lack of fixed material ...
 • Vehicle weight data from speed enforcement systems : The ATK/WIM project 

  Böhm, Maximilian; Haugen, Torbjørn; Riddervold Levy, Jorunn; Rodum Bjøru, Anna (Statens vegvesens rapporter;222, Report, 2019-05)
  Automatically generated information about traffic volumes and vehicle weight data is highly welcomed in the field of traffic engineering. In Norway, around 250 automatic piezoelectric traffic speed enforcement systems are ...