Show simple item record

dc.contributor.authorHelgestad, Stig H.
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-24T11:29:07Z
dc.date.available2019-10-24T11:29:07Z
dc.date.issued2016-10
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624148
dc.descriptionDenne rapporten tilhører Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer. Prosjektet vil generere informasjon om tilstanden for bruer av betong, stål og tre, og gi økt forståelse for de bakenforliggende nedbrytningsmekanismene. Dette vil gi grunnlag for bedre levetidsvurderinger og reparasjonsmetoder. Innenfor områdene hvor det er nødvendig vil det etableres forbedrede rutiner og verktøy for tilstandskontroll- og analyse. Prosjektet vil også frembringe kunnskap om konstruktive konsekvenser av skader, samt konstruktive effekter av forsterkningstiltak. Prosjektet vil gi viktig input i forhold til design av material- og konstruksjonsløsninger for nyere bruer, og vil således ha leveranser av stor betydning til Prosjekt 3: Fremtidige bruer.nb_NO
dc.description.abstractRapporten gir et sammendrag av resultater fra felt- og laboratorieundersøkelser som har blitt utført som en del av etatsprogrammet Varige konstruksjoner under aktiviteten – Tilstandsutvikling nyere betongbruer (TB1). Hovedmålet har vært å verifisere hvilken effekt innføringen av betong med masseforhold mindre eller lik 0,40 som kom i 1988 og etter hvert betongspesifikasjonene "SV-30" og "SV-40" fra 1997, samt innføringen av krav til økt overdekning for utsatte konstruksjonsdeler i håndbok 185, har hatt for betongbruers levetid. Det ble gjennomført undersøkelser av et lite utvalg 10 – 15 år gamle betongkonstruksjoner for å dokumentere kloridinntrengning og andre relevante egenskaper. For de to bruene i undersøkelsen ble det estimert en forventet levetid rundt 100 år, noe avhengig av hvilken modell som ble benyttet. Aktiviteten har bekreftet at innføring av nye betongtyper fra 1988 har hatt stor effekt og samtidig at det økte kravet til prosjektert armeringsoverdekning har vært nødvendig. Varige konstruksjoner består, i tillegg til et overordnet implementeringsprosjekt, av fire prosjekter: Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer Prosjekt 2: Tilstandsutvikling tunneler Prosjekt 3: Fremtidens bruer Prosjekt 4: Fremtidens tunnelernb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;579
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVarige konstruksjonernb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectFOUnb_NO
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectTilstandsutviklingnb_NO
dc.subjectBetongnb_NO
dc.subjectBestandighetnb_NO
dc.subjectKloridinntrengningnb_NO
dc.subjectLevetidnb_NO
dc.titleTilstandsutvikling for nyere betongbruer : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015nb_NO
dc.title.alternativeCondition assessment of young concrete bridges : Durable structures 2012-2015nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt [603242]nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal