Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Bård
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-23T10:52:39Z
dc.date.available2019-10-23T10:52:39Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623921
dc.descriptionDenne rapporten tilhører Prosjekt 3: Fremtidens bruer. Prosjektet skal bidra til at fremtidige bruer bygges med materialer bedre tilpasset det miljøet konstruksjonene skal stå i. Prosjektet skal bygge på etablert kunnskap om skadeutvikling og de sårbare punktene som identifiseres i Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer, og skal omhandle både materialer, utførelse og kontroll. Prosjektet skal resultere i at fremtidige bruer oppnår forutsatt levetid med reduserte og mer forutsigbare drift- og vedlikeholdskostnader.nb_NO
dc.description.abstractDenne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Rapporten gir en oversikt over effekt av sementer med flygeaske og slagg på bestandighet av betong basert på gjennomgang av internasjonal litteratur. Flygeaske og slagg gir generelt god motstand mot kloridinntrengning, god kjemisk bestandighet, motstand mot alkalireaksjoner og redusert herdevarme. Høye doseringer av flygeaske og slagg kan gi redusert frostmotstand. Det er spesielt gunstig å kombinere Portlandsement og silikastøv med enten flygeaske eller slagg som trepulverblandinger. Varige konstruksjoner består, i tillegg til et overordnet implementeringsprosjekt, av fire prosjekter: Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer Prosjekt 2: Tilstandsutvikling tunneler Prosjekt 3: Fremtidens bruer Prosjekt 4: Fremtidens tunnelernb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;517
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFOUnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectVarige konstruksjonernb_NO
dc.subjectBetongnb_NO
dc.subjectSementnb_NO
dc.subjectFlygeaskenb_NO
dc.subjectFrostbestandighetnb_NO
dc.subjectSlaggnb_NO
dc.subjectKjemisk bestandighetnb_NO
dc.subjectKloridmotstandnb_NO
dc.subjectAlkalireaksjonernb_NO
dc.titleSementer med flygeaske og slagg: Lab- og felterfaringer : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015nb_NO
dc.title.alternativeCements with fly ash and slag: Experiences from lab and field : Durable structures 2012-2015nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber161nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt [603246]nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal