Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnudsen, Ole Øystein
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-15T13:19:13Z
dc.date.available2019-10-15T13:19:13Z
dc.date.issued2016-02
dc.identifier.isbn9788214058536
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622299
dc.description.abstractDenne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Målsetning med arbeidet som er rapportert her har vært: (1) Vurdere og analysere årsaker til de feil og mangler som er observert. (2) Vurdere konsekvens (levetid) av dagens bruer. (3) Vurdere dagens spesifikasjoner (Håndbok R762), og i hvilken grad de er tilpasset dagens teknologi og nasjonal og internasjonal kunnskap på fagområdet. I tillegg er forventet levetid til Vedlikeholdssystem 1 – 3 vurdert. TSA og tykkfilmsbelegg er også vurdert, hovedsakelig basert på erfaringer fra offshore olje og gass installasjoner. Varige konstruksjoner består, i tillegg til et overordnet implementeringsprosjekt, av fire prosjekter: Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer Prosjekt 2: Tilstandsutvikling tunneler Prosjekt 3: Fremtidens bruer Prosjekt 4: Fremtidens tunnelernb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;505
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectFOUnb_NO
dc.subjectVarige konstruksjonernb_NO
dc.subjectSinknb_NO
dc.subjectKorrosjonnb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.subjectDupleksbeleggnb_NO
dc.titleKorrosjonsbeskyttelse av stålbruer - Vurderinger : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015nb_NO
dc.title.alternativeCorrosion protection of steel bridges. Testing and assessments : Durable structures 2012-2015nb_NO
dc.title.alternativeKorrosjonsbeskyttelse av stålbruer. Testing og vurderinger : Varige konstruksjoner 2012-2015nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderDenne rapporten tilhører Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer. Prosjektet vil generere informasjon om tilstanden for bruer av betong, stål og tre, og gi økt forståelse for de bakenforliggende nedbrytningsmekanismene. Dette vil gi grunnlag for bedre levetidsvurderinger og reparasjonsmetoder. Innenfor områdene hvor det er nødvendig vil det etableres forbedrede rutiner og verktøy for tilstandskontroll- og analyse. Prosjektet vil også frembringe kunnskap om konstruktive konsekvenser av skader, samt konstruktive effekter av forsterkningstiltak. Prosjektet vil gi viktig input i forhold til design av material- og konstruksjonsløsninger for nyere bruer, og vil således ha leveranser av stor betydning til Prosjekt 3: Fremtidige bruer.nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt [603242]nb_NO
dc.relation.projectSINTEF [102008483]nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal