• Mekaniske brufuger : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

      Nordbotten, Gaute (Statens vegvesens rapporter;400, Report, 2015-08)
      Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Hensikten med programmet er å legge til rette for at riktige materialer og produkter brukes på riktig måte i ...