• Asfaltfuger Etatsprogrammet : Varige konstruksjoner 2012-2015 

      Nordbotten, Gaute (Statens vegvesens rapporter;549, Report, 2016-05)
      Statens vegvesen legger ned betydelige ressurser på vedlikehold av asfaltfuger, og fugene ser ikke ut til å fungere spesielt bra i sin nåværende form. En bredt sammensatt gruppe har derfor sett på problemet. Andre fugetyper ...