• Livet på Oslo S - Jernbanetorget som sosial arena 

      Lu, Songying; Rønsdal, Andreas; Gudevold Heksem, Anne Line (TØI rapport;2616, Report, 2010-11-05)
      Denne rapporten inngår i Statens Vegvesens arbeid med miljøvennlig bytransport. Prosjektet er gjennomført sommeren 2010 som et gruppearbeid av studenter i sommervikarstillinger. Studentene ble engasjert til å gjøre ...