• Overingeniørmøtet 1920 

   Statens vegvesen (Report, 1920)
   Saker: l. a. Mellemteknikernes, elementærteknikernes, kontoristenes stilling. En mulig omordning av kontoristenes stilling. b. En ordning av opsynsmannsstillingene som helt parallelle med kontorbetjenter med et fra ...
  • Overingeniørmøtet 1947 

   Statens vegvesen (Report, 1947)
   Program for overingeniørmøtet: Onsdag: - Retningslinjene (normaler) for vår fremtidige veg- og brubygging. Innledes av avdelingsingeniør Saxegaard og overingeniør Ingebrigtsen. - Forsterkninger av våre bruer. Innledes ...