Show simple item record

dc.contributor.authorBjordal, Heidi
dc.date.accessioned2014-03-24T09:19:34Z
dc.date.available2014-03-24T09:19:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1504-5005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/192856
dc.description.abstractRapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet som svar på endrede klimaforhold. Gjennom samarbeid med Jernbaneverket er banetransport også inkludert. Denne rapporten er et samarbeid mellom delprosjekt 2 "Innsamling, lagring og bruk av data" og delprosjekt 4 "Snø-, stein-, jord- og flomskred". Etter tre større steinsprang på ett år (24.8.2008, 5.6.2009 og 16.6.2009) besluttet vegdirektøren at rv. 70 mellom Sunndalsøra og Oppdøl skulle stenges inntil en overordnet risikovurdering av steinsprangfaren på strekningen forelå. Statens vegvesen utførte analyser av skredforhold og klimatiske forhold mens selve risikovurderingen og vurdering av de geologiske forhold ble utført av Multiconsult i juli 2009. Denne rapporten beskriver kort forholdene på strekningen og arbeidet som ble utført. Vedlagt er artikkel som beskriver arbeidene som ble utført og tre notater som inneholder bakgrunns-materiale om steinspranghendelser og klimatiske forhold på strekningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesTeknologirapport;2600
dc.subjectSikringnb_NO
dc.subjectTiltaknb_NO
dc.subjectKlimanb_NO
dc.subjectAnalysenb_NO
dc.subjectSkredfarenb_NO
dc.subjectSteinsprangnb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.titleRisikovurdering av steinsprangfare på Oppdølstranda : samling av bakgrunnsmaterialenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record