Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRostad, Harald
dc.date.accessioned2014-03-20T14:05:54Z
dc.date.available2014-03-20T14:05:54Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/192764
dc.description.abstractVegdirektoratet opprettet i brev av 22. februar 1999 et rassikringsforum for ”bedre å koordinere, prioritere og evaluere rasfare og rassikringsprosjekt”. Hovedoppgaven til rassikringsforum er: • Definere rasutsatt vegstrekning • Lage ens prioriteringskriterier innen rassikring Det er enighet om at nytte-kostnadsanalyser vil med dagens standard beregnings-opplegg (håndbok 140) kunne belyse den samfunnsøkonomiske effekten av ras-sikringsprosjekter. Skal håndboken brukes innen prioritering av rassikringstiltak vil imidlertid dette kreve tilleggsberegninger basert på kompetanse og kunnskap/ erfaringsdata som ikke er standard i de beregningsprogram som benyttes (EFFEKT-5). Forumet har utarbeidet skjema for registrering av rashendelser og laget en modul i VegReg for innlegging av data i Vegdatabanken. Hvordan de ulike rassikringstiltakene har fungert har vært undersøkt av forumet og en egen rapport vil bli utgitt vinteren 2001. Det er videre utarbeidet forslag til instruks for arbeid i ras og/eller rasfarlig område og utkast til retningslinjer for stenging av veg ved skredfare. Forumet vil arbeide videre med og følge opp det arbeidet som er beskrevet i denne rapporten. Til nå har forumet for en stor del vært opptatt av prioritering og utforming/gjennomføring av rassikringstiltak. Det er nå behov for å fokusere mer på den driftsmessige siden av rasutsatte strekningernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesIntern rapport;2183
dc.subjectSkrednb_NO
dc.subjectSikringnb_NO
dc.titleSluttrapport : Rassikringsforumnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel