Show simple item record

dc.contributor.authorBuvik, Harald
dc.date.accessioned2014-03-17T17:24:09Z
dc.date.available2014-03-17T17:24:09Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/192490
dc.description.abstractProsjektgruppen for drift og vedlikehold har på bakgrunn av erfaringsregistreringer og vurderinger av forhold som påvirker drifts- og vedlikeholdskostnader foreslått tiltak som innebærer vil kunne innebære en økt optimalisering av tunnelvedlikeholdet. For å kunne realisere optimalisering av drift og vedlikehold i en tunnel er det viktig at både tilgjengelighet og vedlikeholdsvennlige løsninger blir tilstrekkelig vektlagt helt fra planleggingen starter. Et optimalt vedlikehold betyr: • lavest mulige vedlikeholdskostnader • liten stengetid • god driftstilgjengelighet og driftssikkerhet • lengst mulig levetid på konstruksjoner og utstyr • ivaretakelse av sikkerhetsnivået Trafikanter vil i stor grad forlange og forvente at vegnettet (inkl. tunnelene) skal være tilgjengelig og trygt til en hver tid. Et slikt ”krav” vil stå i kontrast til kravet om at skal tunnelene være tygge å ferdes i kreves det et systematisk vedlikehold. Og vedlikeholdsutførelsen innebærer en viss grad av stengetid. Denne problemstillingen er sett på ut fra hensynet til planlagte og ikke planlagte hendelse i tunnelene. Ikke planlagte hendelser innebærer i hovedsak teknisk svikt og omfatter ikke ulykker. Kravene til tilgjengelighet er vurdert ut fra den forutsetning at planlagte driftsavbrudd skal sikre et vedlikeholdsnivå som ikke medfører ytterligere redusert tilgjengelighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesIntern rapport;2222
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectTilgjengelighetnb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.subjectDriftnb_NO
dc.titleSamfunnstjenlige vegtunneler. Delprosjekt I: Krav til åpenhet - tilgjengelighetnb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record