• Riksvegutredningen 2015 

   Statens Vegvesen (Report, 2015-03)
   Som en del av grunnlaget for arbeidet med ny Nasjonal transportplan har Statens vegvesen utarbeidet en riksvegutredning. Denne består av en delrapport for hver av de 18 riksvegrutene samt en samlet nasjonal oppsummering i ...
  • Stamvegutredninger : behov for utvikling av stamvegnettet 

   Statens vegvesen (Research report, 2006-10)
   I denne rapporten presenteres Statens vegvesens analyse av mulighetene for den langsiktige utviklingen av stamvegnettet i Norge. Rapporten er et innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 og de økonomiske ...