• Stengning/åpning av skredutsatte vegstrekninger 

      Haugland, Åshild K.; Tryggestad, Reidun; Nygaard, Mikal B.; Jakobsen, Steinar; Norum, Geir (Others, 2011)
      Prosjektoppgave i EPT-100 Sikkerhetsstyring av vegtrafikken. Våren 2011. Universitetet i Stavanger.