• Mengderapport vinteresn 2019/2020 

      Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;701, Report, 2021-08)
      Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften for riksveger. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Mengdetallene er hentet fra entreprenørenes ...