• Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2018 

      Ringen jr., Svein (Statens vegvesens rapporter;256, Report, 2019-06)
      1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2018, og viser utviklingstrekk ...