• Flybildetolkning med jordartsbestemmelse 

      Wangen, Ole Petter (Intern rapport;nr. 2073, Research report, 1999-03)
      Flybildetolkning med jordartsbestemmelse betyr direkte identifisering av jordarter og jordartsgrenser på flybilder, og dermed også muligheten til å avgrense de områdene på bildene som har samme geotekniske egenskaper. ...