• CEN/TC 154 Tilslag : handelssorteringer og krav til sikterenhet 

   Løberg, Brit E. (Intern rapport / Vegdirektoratet;2174, Research report, 2000)
  • Frostbestandighet av resirkulert tilslag 

   Myren, Synnøve A.; Mehus, Jacob (Teknologirapport;2411, Research report, 2005-11)
   Denne rapporten omhandler resirkulert tilslags frostbestandighet (DP3-4), og er basert på en rekke laboratorieundersøkelser utført på Norges byggforskningsinstitutt i forbindelse med en hovedoppgave for studenter ved ...
  • Hospitering ved Teknologiavdelingen og Sentrallaboratoriet 2006 

   Dunham, Kjersti Kvalheim; Henning, Bjørn Tore (Teknologirapport;2457, Research report, 2006-03-17)
   Rapporten inneholder foredrag fra Hospiteringen ved Teknologiavdelingen og Sentrallaboratoriet 2006. Hospiteringen ved Teknologiavdelingen og Sentrallaboratoriet er et tilbud til laboranter i Statens vegvesen. Hensikten ...
  • Konstruksjonsbetong med resirkulert tilslag 

   Myren, Synnøve; Mehus, Jacob (Teknologirapport;2439, Research report, 2007-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3), som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
  • Kontroll av laboratoriesikter 

   Løberg, Brit E. (Intern rapport / Vegdirektoratet;2330, Others, 2003)
  • Lyshetsmåling av tilslag 

   Løberg, Brit E. (Intern rapport;2190, Research report, 2001-01-23)
   Lyshet i tilslag er en viktig parameter. Jo lysere et tilslag er, jo lysere blir vegdekker med dette tilslaget. Dette er av særlig betydning for lysrefleksjonen til våte vegdekker i den mørke årstid. Det er mange metoder ...
  • Reelle muligheter for gjenbruk : Status ved avslutning av Gjenbruksprosjektet 

   Petkovic, Gordana (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;19, Research report, 2008-08)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Selv om prosjektet har vært mest opptatt av den tekniske siden av gjenbruk og utredning av muligheter for anvendelse av avfallsbaserte ...