• Feltforsøk med svinnreduserende tilsetningsstoff 

      Kompen, Reidar (Intern rapport;nr.2267, Research report, 2002-04)
      Stor tendens til opprissing er en vesentlig ulempe med betong etter vegvesenets spesifikasjoner. Utttørkingssvinnet til betong er generelt ugunstig, og det står høyt på betongteknologenes ønskeliste å få redusert dette. ...