• Status for NFR-prosjektet august 2002 

      Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2293, Research report, 2002-09)
      Rapporten beskriver status for bransjeprosjektet som går i perioden 2000-2003 med støtte fra Norges forskningsråd. Rapporten gir en oversikt over organisering og rutiner, samt revidert budsjett. For de enkelte delprosjektene ...