• Sammenheng mellom bæreevnegrupper og CBR-verdier 

      Slyngstad, Tore (Laboratorieserien;65, Research report, 2013-11-21)
      I rapporten har en sett på direkte sammenhenger mellom jordarter / bæreevneklasser og CBR-verdier. Sammenhenger mellom bæreevnegrupper og CBR-verdier i teleløsningen er vist.