• Tunnelbygging i Japan og Hong Kong: Studietur 6. -16. november 1976 

      Flaate, Kaare; Grønhaug, Arne; Lundebrekke, Egil (Intern rapport;711, Research report, 1976-12-10)
      Rapporten gir en beskrivelse av samtaler med fagfolk på tunnelbyggingens område i Japan og Hong Kong. Befaring av tunneler av forskjellig slag som ble gjennomført på turen er omtalt i detalj. Tekniske løsninger er beskrevet.