• Berginjeksjon: Delprosjekt C - Tetteteknikk 

      Klüver, Bjørn Helge (Intern rapport;2151, Research report, 2000-04)
      • Berginjeksjon er et teknisk komplekst fag som krever inngående praktisk erfaring og bred geologisk bakgrunn av de som er ansvarlige for planlegging og utførelse. • Prosjekteringsarbeider skal på bakgrunn av hydrologiske ...