• Sluttrapport for injeksjonsarbeidene ved T-baneringen 

      Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2289, Research report, 2002)
      Gjennom prosjektet miljø- og samfunnstjenlige tunneler har det vært sterk fokus på injeksjonsarbeidene som har vært utført på fjelltunnelen ved T-baneringen. En omfattende mengde data er samlet inn og sammenstilt for å dra ...