• Feiing og salting i Strømsås-tunnelen mars 2004: innledende analyse 

      Aldrin, Magne (Notat;2004:27, Research report, 2004-11-09)
      I mars 2004 blei det gjennomført forsøk med vasking og salting i Strømsåstunnelen, med sikte på å redusere konsentrasjonen av svevestøv. Samtidig blei det gjort målinger av PM10, meteorologi og trafikkvolum.