• GPSEXCEL: program for beregning av skråningsstabilitet : excel-versjon 

      Bruun, Hermann (Intern rapport;2166, Research report, 2000-07)
      Rapporten gir en veiledning i bruk av stabiliseringsprogram GPS basert på Janbus "Generalized Procedure of Slices". Programmet er tilpasset til bruk for Excel versjon 5.0 eller nyere. GPS er et program beregnet for ...