• Fylling over Leangbukta: massefortrengning - erfaringer 

   Babic, M.M. (Intern rapport;1025, Research report, 1982-04)
   Arbeidet med fylling over Leangbukta har vist at massefortrengning av relativt tykke lag av bløte leirmasser er utført med godt resultat. En vil understreke behovet for en grundig planlegging slik at en velger riktig med ...
  • Massefortrengning av fyllinger under vann 

   Pedersen, John; Frestad, Finn; Brekke, Jon (Laboratorieserien;74, Research report, 1996-02)
   I forbindelse med omlegging av E18 ved Flekkefjord ble det bygget 2 større fyllinger i vann. Stålfundamentering av bru og kulverter i fyllingene stilte meget strenge krav til stabilitet og setninger i fyllingene. Det var ...
  • Masseutskiftning ved fortrengning: Framnes bru 

   Hagen, Eivind (Teknologirapport;2515, Research report, 2008-12-14)
   Rapporten beskriver utførelsen og erfaringene fra masseutskifting og -fortrengning som ble utført for tilløpsfyllingene for ny Framnes bru på Rv 212 nord for Brumunddal i 1988. Massene som ble skiftet ut og fortrengt ...