• Kommunale trafikksikkerhetsplaner : planarbeid, innhold og oppfølging 

      Haldorsen, Ivar (TS-rapport;2006:8, Report, 2006-10)
      Rapporten oppsummerer resultatene av en gjennomgang av kommunale trafikksikkerhetsplaner. Gjennomgangen tar for seg hvordan planarbeidet har vært lagt opp, visjoner og mål, registreringer og problemanalyse, satsingsområder ...