• Tunnelkledninger: hvordan sikre mot vann med foliemembraner 

      Grønhaug, Arne (Intern rapport;2033, Research report, 1998-03)
      Dyrekjøpt erfaring viser at det av sikkerhets-, vedlikeholds- og miljømessige grunner er fordelaktig å investere i vanntette tunnelhvelv fremfor å ta ulempene ved vedlikehold. Varig vanntetthet kan bare oppnås ved at ...