• Resultatrapport fra injiseringsforsøk 

      Lindstrøm, Mona; Alteren, Bodil; Skjølsvold, Ola; Busklein, Jan Ove; Dahl, Filip (Intern rapport;2294, Research report, 2002)
      Denne rapporten samler resultatene fra injiseringsforsøk som ble utført 29. mai 2002. Men rapporten innebærer i like stor grad en vurdering av forsøksopplegget / -utstyr, inkludert behov for forbedringer. (Senere ...