• Berginjeksjon: Delprosjekt C - Tetteteknikk 

   Klüver, Bjørn Helge (Intern rapport;2151, Research report, 2000-04)
   • Berginjeksjon er et teknisk komplekst fag som krever inngående praktisk erfaring og bred geologisk bakgrunn av de som er ansvarlige for planlegging og utførelse. • Prosjekteringsarbeider skal på bakgrunn av hydrologiske ...
  • Frøyatunnelen - vurdering av injeksjon i forhold til Q-parametre 

   Davik, Kjell Inge; Bhasin, Rajinder; Kveldsvik, Vidar (Intern rapport;2261, Research report, 2002-02-25)
   Formålet med dette arbeidet er å gjennomføre analyser av vannlekkasjer og injeksjon sett i forhold til de ingeniørgeologiske forhold i Frøyatunnelen. Basert på et omfattende litteraturmateriale mottatt fra Frøyatunnelens ...
  • Injeksjon - erfaringer fra Jong - Askertunnelene 

   Andersson, Helen (Teknologirapport;2424, Research report, 2005-12-12)
   En systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikken som er brukt på ulike tunnelprosjekter er tidligere utført i regi av prosjektet 'Miljø- og samfunnstjenlige tunneler'. Tunnelene i studien er lokalisert i ...
  • Injeksjon : erfaringer fra Lunnertunnelen 

   Lindstrøm, Mona; Andersson, Helen (Intern rapport;2313, Research report, 2003-03)
   En systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikken som er brukt på forskjellige prosjekter i tettbygde strøk er tidligere utført i regi av "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" (Rapport nr.2 ). Den tidligere ...
  • Injeksjon: av problemsone ved byggingen av T-Baneringen 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild (Intern rapport;2234, Research report, 2001-11)
   Under byggingen av T-Baneringen fra Tåsen til Nydalen traff man på en meget oppsprukket syenittgang. Forinjisering av denne sonen ble en krevende oppgave. Sonen var kjent fra drivingen av Tåsentunnelen der den også bød på ...
  • Injeksjon: Erfaringer fra Hagantunnelen 

   Andersson, Helen; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2325, Research report, 2003)
   Systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikk, som er brukt på forskjellige prosjekter, er blitt utført siden 2000. I den første studien [1] ble disse seks tunnelprosjekter studert; Tåsen, Svartdalen, Lundby, ...
  • Injeksjon: erfaringer fra utførte tunnelprosjekter 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild; Andersson, Helen; Aasen, Oddbjørn (Intern rapport;2233, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har erfaringene fra en rekke gjennomførte tunnelprosjekter blirr samlet. Analyse av erfaringer fra gjennomførte prosjekter er av avgjørende betydning ...
  • Jet-grouting : statusrapport etter fire forsøksprosjekt 

   Hoksrud, Lars Ø.; Hovi, Harald; Oset, Frode; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport / Veglaboratoriet;1405, Research report, 1989-04)
  • Laboratorietesting av injeksjonssementer ved T-Baneringen 

   Holm, Jan Viggo; Heimli, Per; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2250, Research report, 2001-11)
  • Laboratorietesting av mikrosementer ved T-baneringen 

   Davik, Kjell Inge; Heimli, Per; Holm, Jan Viggo (Intern rapport;2235, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har det blitt gjennomført prøving av injeksjonsmasse i en periode under fjellinjeksjonen av T-baneringen ved Tåsen. Formålet med prøvingen var å samle ...
  • Sluttrapport for injeksjonsarbeidene ved T-baneringen 

   Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2289, Research report, 2002)
   Gjennom prosjektet miljø- og samfunnstjenlige tunneler har det vært sterk fokus på injeksjonsarbeidene som har vært utført på fjelltunnelen ved T-baneringen. En omfattende mengde data er samlet inn og sammenstilt for å dra ...
  • T-bane Ullevål stadion - Nydalen: forundersøkelser og injeksjon 

   Løset, Fredrik; Kveldsvik, Fredrik; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2331, Research report, 2003-08-19)
   Mellom Ullevaal stadion og Nydalen er det sprengt ut en vel 1200 m lang tunnel for T-baneringen. Denne tunnelen ligger like ved siden av vegtunnelen Tåsentunnelen. Fra T-baneringens tunnel forligger det en mengde data ...
  • Teoretisk og empirisk forståelse av forinjeksjon og mulighet for redusert sikringsmengde i utvalgte tunnelstrekninger 

   Barton, Nick; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2323, Research report, 2003-06)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag av "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", og beskriver utfordringer mht. forinjeksjon i oppsprukket berg foran tunnelstuffen, og med forslag til løsninger. I de siste år er det på norske ...