• Vanninfiltrasjon: Erfaringer og anbefalinger 

      Lindstrøm, Mona; Magnussen, Anette Wold; Kveldsvik, Vidar (Intern rapport;2324, Research report, 2003-06-05)
      Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler”. Formålet med ”Delprosjekt C4 Vanninfiltrasjon” er å etablere et grunnlag for prosjektering, drift og vedlikehold av vanninfilt ...