• Naturlige tetteprosesser 

   Lindstrøm, Mona; Hem, Lars J.; Bruås, Liv; Vik, Eilen A. (Intern rapport;2306, Research report, 2003-01-06)
   Reduksjon i innlekkasje over tid er påvist i norske tunneler, og fordi det i disse tunnelene ikke er iverksatt tiltak for lekkasjereduksjon kan dette ikke forklares med annet enn naturlige tetteprosesser. I dette prosjektet ...
  • Utprøving av rensefilter for behandling av vaskevann fra vegtunneler 

   Unknown author (UTB-rapport / Vegdirektoratet;, Research report, 2007)