• Kartlegging av sprøytebetong i vegtunneler 

      Grønhaug, Arne (Intern rapport;1816, Research report, 1995-11)
      Veglaboratoriet har gjennomført prosjektene P346/P461 for å finne frem til totalkostnader og teknisk/økonomisk levelader for de ulike sikringsmetodene benyttet i vegtunneler. I rapportene finnes det tunnelkart og opplysninger ...